Трафикът на хора – съвременното робство

Трафикът на хора – съвременното робство
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 0 Flares ×

Интернет и информация за каквото поискаш – навсякъде и сега. Пускаш новините и всичко, за което говорят е трагедия и нещастия – верижна катастрофа тук, обрали и пребили възрастни хора в някакво селце. Тъжните истории за деца станали жертва на жестоки военни конфликти или страданията на бежанците не ни трогват достатъчно. Дори Църквата, която през вековете винаги е била закрилник на слабия, вдовицата и сирачето публично тръби: “Стига, да не идват, не можем да помогнем!” Имаме предостатъчно информация за всичко, което се случва на близо и далеч, но като че ли тази информация не предизвиква подходящи действия.

Този пост е провокиран от иницативата Blog Action Day 2015, като идеята е да привлечем вниманието към наболяли проблеми използвайки темата #RaiseYourVoice

Думата робство е плашеща и когато я използваме си представяме едни отминали времена – Римската империя, строежът на Египетските пирамиди или най-много памучните плантации в южните щати на Северна Америка преди 200 години, където около 12 млн. африканци са поробени в името на просперитета. Ако попиташ някой на улицата, съм сигурен, че ще ти обясни, че човечеството се е справило с робството!

Истината е, че нито сме се справили с робството, нито знаем достатъчно за епичните размери, които е добило. За повече правдоподобност ще обясня какво се разбира под съвременно робство.

“Трафикът на хора” или “съвременно робство” са термини, които се използват, за да опишат действия по набиране, отвличене, приютяване и транспортиране на хора за извършване на работа или склоняване към проституция чрез използване на сила, измама или принуда.  Познати са нняколко форми на съвременно робство:

 • секс трафик – когато възрастни хора са принуждавани насила или чрез измама да участват в комерсиални секс практики като проституция
 • секс трафик на деца – когато малолетни (до 18 години) сапринуждавани насила или чрез измама да участват в комерсиални секс практики като проституция
 • насилствен труд – когато хора са насила принуждавани под физическа или психична заплаха, чрез измама или злоупотреба с легални способи да извършват трудова дейност без съгласие и/или заплащане
 • дългово робство – разпространено в някои страни, където хора са принуждавани да работя, за да изплатят натрупан от тях или техни роднини/свързани лица финансов дълг.
 • домашно прислужване – недоброволно домашно прислужване, при което хората са лишени от възможността да използват почивни дни, свободно да се придвижват или да получават заплащане за положения труд
 • насилствен детски труд – склоняване и принуждаване на малолетни да работят, особено когато децата се надзирават от не-член на семейството и са принудени да работят наравно с възрастните при неприемливи условия
 • незаконно набиране и използване на деца за военни цели – насилствено принуждаване на деца да участват във военни формации и да изпълняват военни операции

Поход на свободата Окт 17 2015

В момента в света има повече роби отколкото в който и да е момент от историята на човечеството! Между 21  и 30 млн. човешки души са заробени днес. Това представлява 1 човек на всеки 280 живеещи на планетата в момента! Трафикът на хора захранва растежа на организираната пристъпност и застрашава здравето, сигурността и гарантирането на основните човешки права в световен мащаб. Ужасяващ факт е че всеки 30 секунди някой по света става жертва на трафик.

Как България е засегната? 

България е източник както и транзитна дестинация за мъже, жени и деца жертва на секс трафик и принудително склоняване към работа. България е един от основните източнита на трафик в Европейския съюз.  Българското правителство не покрива минималните стандарти за превенция на трафика въпреки усилията, които се полагат в последните години за това. Неуспехът на усилията на правителството доведе до понижаване рейтинга на страната по отношение на борбата с трафика до Tire 2 Watch List, където си правим неприятна компания със страни като Боливия, Камбоджа, Куба, Египет, Саудитска Арабия и Судан.

Неприятните факти за България

 • България е на второ място в ЕС по брой трафикирани хора (след Румъния по данни на Trafficking in Persons Report, July 2015 на американското правителство )
 • Брой идентифицирани жертви 2014: 495 (по данни на Националната комисия за борба с трафика на хора) – глобалната статистика сочи, че около 1% от всички жертви се спасяват и могат да бъдат идентифицирани. Ако това е вярно и в този случай, можем да говорим за допускане от около 50 000 българи жертви на трафик.
 • За 2014 година има 37 условни присъди срещу трафиканти, ефективните са 19, глобите – 32. (данни на Националната комисия за борба с трафика на хора)

Какво да кажем за ЕС

30 146 жертви са регистрирани в 28-те страни от ЕС в периода 2010-2012 г. Подобрила се е способността на компетентните органи в страните членки да идентифицират жертвите на трафик на хора и да установяват контакт с тях.

 • 80 % от регистрираните жертви са жени.
 • 16 % от регистрираните жертви са деца.
 • Повече от 1 000 деца са регистрирани като жертви на трафик с цел сексуална експлоатация.
 • 69 % от регистрираните жертви са били подложени на трафик с цел сексуална експлоатация.
 • 95 % от регистрираните жертви на сексуална експлоатация са жени.
 • 71 % от регистрираните жертви на трудова експлоатация са мъже.
 • 65 % от регистрираните жертви са граждани на ЕС.

Трафиканти

В периода 2010-2012 г. страните от ЕС са завели 8 551 съдебни дела за трафик на хора. Над 70 % от трафикантите са мъже. Такъв е случаят при заподозрените, съдените и осъдените трафиканти. В периода 2010-2012 г. в страните от ЕС са произнесени 3 786 съдебни присъди за трафик на хора.

Какво можем да направим? 

Повечето хора си мислят, че щом не са чули някой познат да е жертва на трафик, то това не ги засяга чак толкова много. Истината е, че никой не е застрахован и на всеки може да се случи да стане жертва на трафик. Ето няколко начина как ти да се включиш в борбата с трафика на хора:

 

Share This

About the author

co-founder of Imagga, image recognition startup, organizer of StartUP NEXT Conference in Sofia, annual startup conference in English focussed on CEE, blogger, Startup Weekend supporter

View all articles by chris

Коментирай

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading Disqus Comments ...